ಆಕ್ಸಿಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ 

ಆಕರ್ಷಕ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳೋಂದಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ

12.50% ರಿಂದ 17.50% ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 

– ಪೋಸ್ಟ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು  –PAN ಕಾರ್ಡ್ – ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ, ನಿವಾಸ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ – ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು – 2 ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರ – ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ

ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಆಫ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ‌ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಅಪ್ಲೈ ಆನ್‌ ಲೈನ್

ಸಾಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡ ಸಾಲಗಳ ವಿಧಗಳು ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಾಖಲೆ