20 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ ಈಗ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ..

*ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ *ಕಡಿಮೆ ಕಾಗದಪತ್ರ *ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ *ವೇಗವಾದ ವಿತರಣೆ *ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ *ಮುಚ್ಚುವ ಪೂರ್ವ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 

*15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ *20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ *ಕೇವಲ  11.35% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ.

ಈಗಲೇ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ

*ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು,  *ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ

ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು