ಈಗ ಪಡೆಯಿರಿ ಗೋಲ್ಟ್‌ ಲೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ‌ 20 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಸಾಲ

ಕೇವಲ 7.65% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 5,000 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ......

*ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ *ಆದಾಯ ಪುರಾವೆ ಹಾಗೂ  *ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಕೇವಲ 5  ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ

ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ ಅಥವಾ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌  ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ  ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್‌ ಪಡೆಯಿರಿ 

ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲು

ಅರ್ಹತೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರ, ದಾಖಲೆಗಳು, ಮರುಪಾವತಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?  ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ.