ಈಗ ಪಡೆಯಿರಿ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ..

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ Covid - 19 ವಿಷೇಶವಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಕೋಟಿಯ ವರೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ

1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ 10- 14.15% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ.. ಈಗಲೇ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 

ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಲ ಪಿಂಚಣಿ ಸಾಲ ಬಜೆಟ್‌ ಸಾಲ ಈ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಲ್ಲಿ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ  ಆಫ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 

* ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡ  * ಅಗತ್ಯ  ದಾಖಲೆಗಳು * ಸಾಲ  ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ?

ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ