ಈಗ ಪಡೆಯಿರಿ ಆನ್ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ 

ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು  ಅರ್ಹತೆ

ಭಾರತ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ/ತಾಂತ್ರಿಕ/ಇತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರಬೇಕು

Title 1

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ

ಭಾರತದಲ್ಲಿಓದಲು – ಗರಿಷ್ಠ ₹10 ಲಕ್ಷ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಓದಲು – ಗರಿಷ್ಠ ₹20 ಲಕ್ಷ.

Title 1

ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

ಬಡ್ಡಿದರ

ಪದವಿ,ಸ್ನಾತಕೋತ್ತ ರ - 12.38

Title 1

ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು- 9.38

Title 1

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು