ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿಯ ವರೆಗೆ ಸಾಲ 

ಕೇವಲ 6.90% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 50  ಕೋಟಿವರೆಗೆ  ಸಾಲ

14 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಿರಿ  ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ  ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆನ್ ಲೈನ್‌ ಅಥವಾ ಆಫ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ,  ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ

ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ

ಆನ್‌ ಲೈನ್‌   ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಹೋಮ್‌ ಲೋನ್‌ ಪಡೆಯಿರಿ

ಅಪ್ಲೈ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌

SBI ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗು ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು  ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ