ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಲೋನ್‌!! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ

ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗೆ ಹೋಗದೆ 

20 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ

Rupeek ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಸೇವೆ 

ಸಾಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಮಾಸಿಕ ಕೇವಲ 0.79% ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ

ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು 18 ವರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ

ಅಪ್ಲೈ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ 

*ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? *ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳು *ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡ *ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ