ಎಸ್‌ಬಿಐ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ

ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ

50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ

ಕೇವಲ 7.50% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಸಾಲ

ಇಂದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ 

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಲ್ಲಿ

ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗು ಆಫ್ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 

* ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳು * ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ * ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು